top of page

Nepodřežme si vlastní větev


Již delší dobu se snažíme v CerebroAd.com edukovat všechny strany o možnostech měření a zejména transparentnosti. Problematika je to složitá a často se za tuto složitost nemístně schovává. Je to trochu alibismus a taky trochu nechuť objevovat co se to s naším prostředím děje.

Jak velmi trefně upozornil Michal Kříž v článku na f5mag.cz pod názvem "Digitální reklama se musí změnit, volají inzerenti" na problematiku nejednotnosti a méně či více umysleného schovávání určitého chování o kterém sice všichni víme, ale pořád se k němu nechcem postavit čelem, že v rybníku internetu plave hodně sinic a jestli s tím nebudeme něco dělat tak nám ryby můžou taky asi klidně pochcípat. Je to rekace na chartu Global Media Charter, kterou zveřejnila WFA World federation of Advertiser ve které vyzývá k řešení 8 důležitých bodů, které by se neměli tolerovat, nebo ideálně zcela odstranit.

  1. Zero tolerance to ad fraud with compensation for any breach

  2. Strict brand safety protection

  3. Minimum viewability thresholds

  4. Transparency throughout the supply-chain

  5. Third-party verification and measurement as a minimum requirement

  6. Removal of ‘walled garden’ issues

  7. Improving standards with data transparency

  8. Take steps to improve the consumer experience

Nejedná se o jednostrané upozornění ale opravdu o výzvu všem členům digitální ekosystému aby zlepšili svoje postavení k sobě navzájem.

Může se to zdát, jako romantické poslání, nedo i třeba jeden z kroků boje proti duopolu na internetu, který zatím dle globálních čísel stále roste. Rozhodně se ale jedná o zcela jasný signál od největších zadavatelů, že ne úplně vše je v pořádku.

Proto se ptám jak sám sebe, tak i našeho malého trhu, jak na to chce reagovat? Zda v době, kdy ti největší na situaci reaugují vydáváním charty, my se chceme uzavírat do sebe. Uzavírání se jednoznačně děje, ať protekcionistickým uznáváním opt-outu (souvisí s výzvou 8), nebo laxnímu postavení k adfraudu, který se u nás tak nějak vůbec neřeší.

Upozorněním na tuto výzvu bych rád i vás všechny z trhu vyzval k jakékoli reakci, prože jen dialog může vést k řešením.

55 zobrazení3 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Přehled nakupovaných dat v květnu a CTR

Report top 20 segmentů, které se nejvíce nakupují, řazeno dle impresí. V Květnu pokračuje trend využívání sestavených dat naším nástrojem ATP - vice zde. Nicméně je patrné, že nám začínají prázdniny a

bottom of page