top of page

Definice CerebroAd metrik

Ve světe online marketingu existuje mnoho definic na základní pojmy. My se snažíme definovat naše metriky v souladu se standardy IAB a SPIR. Myslíme si, že je přesná znalost pojmů klíčová pro úspěšné reportování online kampaní a předcházení Adfraudu.

Adrequest

Je zaznamenán v okamžiku, kdy dojde ke spuštění požadavku na načtení javascriptu. Banner ještě není zobrazen.

Conversions

Počet uživatelů, kteří provedli úkon, který je definován jako konverze. Například vyplnění formuláře nebo zobrazení děkovací stránky po nákupu v eshopu.

Conversions post click

Počet konverzí, které vycházely z kliku.

Conversions post impression

Počet konverzí, které vycházely z imprese.

Conversions post view

Počet konverzí, které vycházely ze zobrazení.

CPA (Cost per Acquisition)

Cena za akvizici. Například cena za jednu konverzi.

CPC (Cost per Click)

Cena za klik.

CPM (Cost per Thousand) 

Cena za tisíc jednotek. "M" v CPM je římská číslice 1000.

CTR (Click-through rate) 
Poměr mezi proklikem a impresí, vyjadřuje se v procentech.

Invalid click

Kliky, které nejdou spárovat s impresí, resp. nemají impression timestamp. Tzn. že click tracker nebyl pravděpodobně generován javascriptem.

No referer

Není zaznamenána žádná url. Javascript se zobrazil přímo v kódu.

Render

Pokud je zaznamenána imprese, nemusí to nutně znamenat, že uživatel mohl banner vidět. Děje se to zejména na pomalejších připojeních, kdy se obrázek nebo HTML5 banner načítá déle, běžně v řádu sekund a uživatel může překliknout rychleji na další stránku a banner vlastně vůbec nebyl načten i když všechny systémy zaznamenaly impresi. Metrika render bude ukazovat, kolik skutečných načtení banneru proběhlo a tím pádem ukáže, kolikrát uživatel skutečně mohl banner vidět.

Unique Impressions
Kromě visitor id se zkoumá i ip adresa a user agent. A na základě dvojkombinací těchto hodnot se určí unikátní imprese. Znamená to, že unikátní imprese je, pokud u impresí odpovídá (visitor id + ip adresa) nebo (visitor id + user agent) nebo (ip adresa + user agent).

Unique users

Bere se z impresí, u kterých bylo zjištěno (nastaveno) naše visitor id. Každé visitor id se do počtu unikátních uživatelů, pro danou kombinaci line itemů, započítává jen jednou.

View

Viditelné imprese dopočítáváme z nasbíraných dat při pohybu uživatelů po stránce. View započteme ve chvíli, kdy má uživatel naskrolováno na pozici, kde je náš banner. Měření komplikuje ale iFrame, tam nejsme schopni toto měření provádět.

Výpočet CTR na video

podíl mezi start event a klikem. Imprese je zde irelevatní.

bottom of page