top of page

Audit online kampaní

Přemýšlíte, jestli jsou Vaše peníze do display reklamy a RTB správně vynaložené, ale nevíte jak si to ověřit? Chcete získat nezávislý pohled na výkon kampaní a zjistit, kde jsou její silné a slabé stránky? Nechte si udělat komplexní audit display kampaní.

Vlastní metodika

Pro nezávislé hodnocení kampaní využíváme vlastní vytvořenou metodiku zpracování, která je součástí auditu. Metodika hodnocení je nastavena tak, aby objektivně reflektovala nastavení nebo mediální nákup klienta s možným akceptování individuálních potřeb.

 

Vlastní software řešení

Pro nezávislý audit jsme vybaveni vlastním softwarovým řešením pod názvem CQI (Cerebro quality index), který Vám poskytne pohled z vrchu. Součástí auditu je i podrobná zpráva zahrnující upozornění na nedostatky a způsoby jejich odstranění.
 

CQI

NASTAVENÍ

TECHNICKÁ OPTIMALIZACE

CENOVÁ OPTIMALIZACE

ANOMÁLIE

Co hodnotíme?

Při aplikaci metodiky postupujeme vertikálně, což znamená, že hodnotíme odděleně jednotlivé složky kampaně (line item, ad group), případně nákupní strategie kampaně. Pro celkové hodnocení je nejvhodnější vybrat roční období komunikace. Případně je možné analyzovat jen jednu vybranou kampaň, například tu, která je pro Vás klíčová.
 
V auditu se zaměřujeme na klasický i programatický nákup display reklamy. Můžeme využívat přímo zdrojů klienta, v ideálním případě důkladné přeměření nezávislým adserverem.

Hodnotící kritéria jsou rozdělena do 4 skupin a bodově ohodnocena. 

Množství bodů je pak reprezentováno procentuálním skóre za danou skupinu i za celek.

Harmonogram auditu
 

  • Podpis smluvních dokumentů

  • Předání přístupů – oboustranně

  • 30 dní na zpracování

  • 15 dní na vyhodnocení

  • Seznámení s výsledky auditu zadavatele

  • Konfrontace všech stran podílejících se mediálním nákupu

Cena auditu

 

Cena auditu závisí od individuálních požadavků, množství a velikostí kampaní a začíná na 20 000 Kč.

Pro individuální nabídku auditu nás prosím kontaktujte na info@cerebroad.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Děkujeme za zprávu.

bottom of page