top of page

Jsou vaše imprese vidět?

Aktualizujeme pro vás metodiku a přikládáme několik statistik pro vaší představu o visibilitě.

Měření views, shlédnutí imprese se u nás počítá následovně: Pokud dojde k impresi a uživateli se načte banner, zaznamená se view, pokud je banner ve viewportu alespoň z 10% alespoň 1 sekundu. Pokud uživatel scrolluje stránkou, nebo mění velikost okna prohlížeče, tak po každém konci scrollování nebo změně velikosti okna se zaznamená view znovu (pokud je alespoň 10%). Pokud je na stránce např. leaderboard, má po impresi zaznamenáno view 100%, pak např. uživatel odscrolluje na konec stránky (nezaznamená se nic) a pak zpátky nahoru (zaznamená se znovu view 100%). Aby se view pak zalogovalo a projevilo ve statistikách, musí být mezi scrollováními alespoň 1 sekunda. Unikátní views se pak dopočítávají z počtu views násobených poměrem unikátních impresí k počtu impresí. Tj. předpokládá se, že poměr unikátních uživatelů v impresích je přibližně stejný jako počet unikátních uživatelů ve views. K výpočtu počtu unikátních impresí se používá hyperloglog.

A jak to vypadá v praxi, podívejte se:

Zde jsou statistiky z viewportu 60%

Zde jsou statistiky v viewportu 10%

Není to případ jen této jedné kampaně, ale dlouhodobého pozorování, že visibilní banner buď je, nebo není, nezáleží tolik na procentech viewport.

Pro zajímavost přikládáme i informaci o počtu adrequestů a renderu.

188 zobrazení13 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page