Jsou vaše imprese vidět?

Jsou vaše imprese vidět?

Aktualizujeme pro vás metodiku a přikládáme několik statistik pro vaší představu o visibilitě. 

 

Měření views, shlédnutí imprese se u nás počítá následovně:

Pokud dojde k impresi a uživateli se načte banner, zaznamená se view, pokud je banner ve viewportu alespoň z 10% alespoň 1 sekundu. Pokud uživatel scrolluje stránkou, nebo mění velikost okna
prohlížeče, tak po každém konci scrollování nebo změně velikosti okna se zaznamená view znovu (pokud je alespoň 10%). Pokud je na stránce např. leaderboard, má po impresi zaznamenáno view 100%, pak
např. uživatel odscrolluje na konec stránky (nezaznamená se nic) a pak zpátky nahoru (zaznamená se znovu view 100%). Aby se view pak zalogovalo a projevilo ve statistikách, musí být mezi scrollováními
alespoň 1 sekunda.

Unikátní views se pak dopočítávají z počtu views násobených poměrem unikátních impresí k počtu impresí. Tj. předpokládá se, že poměr unikátních uživatelů v impresích je přibližně stejný jako počet
unikátních uživatelů ve views. K výpočtu počtu unikátních impresí se používá hyperloglog.

 

A jak to vypadá v praxi, podívejte se: 

 

Zde jsou statistiky z viewportu 60% 

 

Zde jsou statistiky v viewportu 10%

 

Není to případ jen této jedné kampaně, ale dlouhodobého pozorování, že visibilní banner buď je, nebo není, nezáleží tolik na procentech viewport. 

 

Pro zajímavost přikládáme i informaci o počtu adrequestů a renderu. 

 


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

November 24, 2019

November 22, 2018

November 19, 2018

Please reload

Sledujte nás
  • LinkedIn Social Icon

Call Czechia

T: +420 777 354 119 

Follow us

 

© 2017 CerebroAd.com

Members of

 

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon